پیش‌نویس خودکار
در سفر کاری روز گذشته بیست و هشتم اردیبهشت ماه رییس دانشگاه و‌ معاون توسعه مدیریت و‌ منابع به تهران یک‌دستگاه رادیوتراپی مدرن به استان کرمانشاه اختصاص یافت.
به گفته معاون درمان‌وزارت بهداشت دستگاه رادیوتراپی مذکور با بهای ۳/۵ میلیون یورو از بهترین برندهای موجود در جهان است.
همچنین رییس و‌معاونان توسعه مدیریت و منابع و‌ درمان دانشگاه با دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت دیدار کردند.

تبادل نظر و رایزنی با معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص تخصیص ارز خریداری دستگاه پت اسکن جهت مرکز جامع سرطان ، راه اندازی و تجهیز مراکز غربالگری سرطان در شهرستانهای استان ، چینش متخصصان در سطح استان ، مشکلات سقف بیمه ها ، راه اندازی بیمارستانهای پاوه و سوختگی ، مشکلات حوزه درمان در استان از جمله مباحث مطروحه در این دیدار بود.

همچنین در این سفر کاری موضوع تاسیس دانشکده توانبخشی کرمانشاه در دستور کار شورای گسترش دانشگاهها قرار گرفت.

پس از رایزنی رییس دانشگاه علوم‌پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با دکتر اکبری قایم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، برای طرح موضوع تاسیس دانشکده توانبخشی در شورای گسترش دانشگاهها و موافقت این شورا برای برداشتن گامهای اساسی در راه ایجاد دانشکده، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است نشست شورای گسترش دانشگاهها در وزارت بهداشت، یکشنبه این هفته برگزار می شود.