عضو انجمن جراحان قلب اروپا نفر اول بورد فوق تخصصی جراحی قلب کشور در سال 1373 استاد تمام(پروفسور)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1382 اولین جراح قلب کرمانشاه و بنیانگذار اولین بیمارستان تخصصی قلب در استان کرمانشاه جراح نمونه قلب کشور در سال 1381 پروفسور معصومی در سال 1334 در روستای سرماج از توابع شهرستان […]

ادامه مطلب ←