برچسب: امین بشیرزاده

  • انتخاب نایب رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء

    انتخاب نایب رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء

    طبق حکمی از طرف حاج حسین بیگلری، آقای امین بشیرزاده بعنوان نایب رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا انتخاب شدند. ‍ رزومه ایشان به شرح زیر می باشد: فوق لیسانس مدیریت استراتژیک سازمانهای ورزشی ۲۱ سال سابقه ورزش قهرمانی در رشته بدمینتون عضو تیم ملی ، لیگ برتر ، تیم استان ۱۰ سال […]