شروع بکار دفتر انجمن بیماران پیوند مغز استخوان با حضور: آقای چهاردولی و خانم قادری منش آقای آرمانده روابط عمومی بیماران خاص، آقای محمدی مدیر انجمن و خانم امیری مسئول دفتر پیوند مغز استخوان

ادامه مطلب ←