داروهایی که در مالتیپل اسکلروزیس عود کننده- فروکش کننده ( نوعی از بیماری مالتیپل اسکلروزیس است که ۸۵ درصد افراد مبتلا به این بیماری را شامل می شود) استفاه می شود، می تواند برخی از صدمات ناشی از بیماری را جبران کند. این کشف می تواند روش های درمانی جدیدی برای افراد مبتلا به بیماری […]

ادامه مطلب ←