به نقل از خاص پرس: تا کنون ۴۶ درصد بزرگسالان آمریکا و بیش از ۳۳درصد بزرگسالان انگلستان تمایل خود به اهدای عضو در صورت مرگ مغزی را اعلام کرده اند. در حالیکه این آمار در ایران زیر ۱۰ درصد است!

ادامه مطلب ←