برچسب: دکتر کرمانشاهی

  • پروفسور معصومعلی معصومی

    پروفسور معصومعلی معصومی

    عضو انجمن جراحان قلب اروپا نفر اول بورد فوق تخصصی جراحی قلب کشور در سال ۱۳۷۳ استاد تمام(پروفسور)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۸۲ اولین جراح قلب کرمانشاه و بنیانگذار اولین بیمارستان تخصصی قلب در استان کرمانشاه جراح نمونه قلب کشور در سال ۱۳۸۱ پروفسور معصومی در سال ۱۳۳۴ در روستای سرماج از توابع شهرستان […]