طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه دکتر علیرضا طلوعی به عنوان رییس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه منصوب شد. دکتر علیرضا طلوعی دارای مدرک دکترای پزشکی عمومی متولد ۱۳۴۵ در شهرستان قصر شیرین می باشد ، وی ورودی سال ۱۳۶۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران است که در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی […]

ادامه مطلب ←