به استناد رأی صادره در دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ، مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ با تأسیس ” مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ” موافقت قطعی بعمل آمد. این مرکز که به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور […]

ادامه مطلب ←