برچسب: مهر

  • اهدا نوشت افزار به فرزندان بیماران کلیوی

    اهدا نوشت افزار به فرزندان بیماران کلیوی

    طی مراسمی در محل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با کمک اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نوشت افزار جهت فرزندان بیماران کلیوی تهیه و به مادران ابن عزیزان که اکثریت بیماران کلیوی هستند تحویل شد که این امر باعث شادی این عزيزان گردید. آرامش و شادی بیماران آرزوی ماست