برچسب: همراه سرا

  • جلسه ساخت همراه سرا درمحل بیمارستان امام رضا(ع)

    جلسه ساخت همراه سرا درمحل بیمارستان امام رضا(ع)

    جلسه ساخت همراه سرا درمحل بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه باحضور دکتر سروش ریاست بیمارستان، رنجبر فرماندار،مهماندوست مشاور شهردار، دکترالماسی مشاور دکتر کریم، بیگلری رئیس شورای عالی بیماران خاص و خانم دکتر امیری برگزار گردید. آقایان قنبری، سرتیپی، زهتابان، گوران، رستمی و خواهران بخش رادیوتراپی خانم خلقی و خانم محمدی روابط عمومی،خانم سپیده دم و آرمانده […]