به نقل از سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دکتر هوشنگ امیریان معاون درمان دانشگاه اجرای نظام مراقبت مرگ مادر و ترویج زایمان طبیعی در دفتر مامایی را از جمله موفقیت های این حوزه اعلام کرد و گفت: در بیمارستان های استان نزدیک ۴۷ درصد زایمان به روش سزارین است و طبق برنامه باید سالانه ۱۰ […]

ادامه مطلب ←