متخصصان تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و بیماری های کلیه برای اولین بار فعالیت قلبی بیماران در طی دیالیز را مورد بررسی قرار دادند.

افراد دچار نقص کلیوی که دیالیز انجام می دهند، برای دفع مواد زائد و مایع جات اضافی از خون باید بطور مرتب دیالیز شوند، ولی این کار منجر به کاهش فشار و جریان خون در قلب می شود. در دراز مدت این اتفاق ممکن است به قلب آسیب برساند.

بر اساس تحقیقات دانشگاه ناتینگهام (Nottingham) اثر استرس بر روی قلب در طی دیالیز و همچنین انواع سرطان: همودیالیز استاندارد (HD) و هموفیلتراسیون (HDF)، فرآیندی که مایع جات اضافی را از بدن بیمار خارج کرده و مایع جایگزین را وارد بدن بیمار می کند، مورد بررسی قرار دادند.

متخصصان مرکز پیتر منسفیلد (SPMIC) و مرکز مطالعات و نوآوری های کلیه (CKRI) دوازده بیمار که هر دو روش استاندارد همودیالیز و هموفیلتراسیون را انجام می دادند با روش اسکن MRI مورد بررسی قرار دادند.

این مطالعه شواهد قلبی و عروقی قابل توجه ای در هر دو بیماران تحت همودیالیز و هموفیلتراسیون را نشان داد ولی تفاوتی بین این دو نوع مشاهده نشده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بررسی وضعیت قلبی و عروقی بیماران دیالیزی با روش MRI بسیار مهم است و برای ارزیابی پیشرفت درمان دیالیز بسیار مفید خواهد بود.

دکتر سو فرانسیس (Sue Francis) پروفسور فیزیک در این باره می گوید: ” این اولین بار است که از دستگاه MRI برای بررسی وضعیت قلبی و عروقی بیمار در حین انجام دیالیز استفاده می شود. ما برای انجام این کار، یک دستگاه دیالیز را در مرکز MRI خود قرار داده و سوزن های مورد استفاده در این بیماران را به سیلیکون های غیرمغناطیسی تغییر داده و وسایل متصل به ماشین دیالیز را عایق بندی کرده و جایگاه تجهیزات برای هماهنگی با میدان مغناطیسی MRI تغییر دادند.

پروفسور مارتین تال (Maarten Taal) متخصص نفرولوژی در این باره می گوید: ” با استفاده از این تنظیمات منحصر به فرد ما موفق به بررسی وضعیت قلب و عروق بیماران در حال دیالیز شدیم. میزان خون پمپ شده از بطن چپ در یک لیتر در یک دقیقه را محاسبه شدند و چگونگی فعالیت عضلات قلب و جریان خون در عروق کرنر که تامین کننده انرژی عضلات قلب  مورد بررسی قرار گرفت.

نکته قابل توجه این است که بر اساس مشاهدات ما، همه معیارهای انقباضات سیستولیک در هر دو نوع  همودیالیز استاندارد و هموفیلتراسیون پس از بهبود نسبی همراه دیالیز کاهش پیدا کردند. درجاتی از اختلال عملکرد بطن چپ و جریان خون مویرگهای کوچک در عضلات قلب که در این بیماران مشاهده می شد، کاهش پیدا کرده بود. ما از این مشاهدات نتیجه می گیریم، به منظور کاهش اثر منفی دیالیز بر روی قلب باید مداخلاتی صورت گیرد.

محققان پس از موفقیتی که از این آزمایش بدست آوردند، قصد دارند سایر عوارض دیالیز را با MRI مورد بررسی قرار دهند.

منبع: سایت بنیاد امور بیماری های خاص

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما میتوانید از تگ های و خصیصه های HTML استفاده نمایید

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

4 + بیست =