هزار و پانصد و پانزدهمين ( ١٥١٥) مورد اهداى عضو از عزيز مرگ مغزى با اهداى چهار هزار و چهارصد چهل و چهارمين ( ٤٤٤٤) عضو در بيمارستان دكتر مسيح دانشورى سبب نجات جان چهار بيمار شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما میتوانید از تگ های و خصیصه های HTML استفاده نمایید

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هفده − هشت =