عضو انجمن جراحان قلب اروپا نفر اول بورد فوق تخصصی جراحی قلب کشور در سال ۱۳۷۳ استاد تمام(پروفسور)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۸۲ اولین جراح قلب کرمانشاه و بنیانگذار اولین بیمارستان تخصصی قلب در استان کرمانشاه جراح نمونه قلب کشور در سال ۱۳۸۱ پروفسور معصومی در سال ۱۳۳۴ در روستای سرماج از توابع شهرستان […]

ادامه مطلب ←