شرکت فناوری آزمایشگاهی و شرکت ELEKTA انگلستان از مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بازدید نمودند و در این بازدید اعلام رضایتمندی از حفظ استانداردهای درمانی در این مرکز داشتند.

ادامه مطلب ←

جلسه ساخت همراه سرا درمحل بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه باحضور دکتر سروش ریاست بیمارستان، رنجبر فرماندار،مهماندوست مشاور شهردار، دکترالماسی مشاور دکتر کریم، بیگلری رئیس شورای عالی بیماران خاص و خانم دکتر امیری برگزار گردید. آقایان قنبری، سرتیپی، زهتابان، گوران، رستمی و خواهران بخش رادیوتراپی خانم خلقی و خانم محمدی روابط عمومی،خانم سپیده دم و آرمانده […]

ادامه مطلب ←