نشست همکاران انجمن پیوند مغزاستخوان بمنظور قدردانی از زحمات دکتر پاینده باحضور دکتر سروش مدیر بیمارستان امام رضا و حاج آقا بیگلری رئیس شورای عالی بیماران خاص و صعب العلاج برگزار گردید.

ادامه مطلب ←

شروع بکار دفتر انجمن بیماران پیوند مغز استخوان با حضور: آقای چهاردولی و خانم قادری منش آقای آرمانده روابط عمومی بیماران خاص، آقای محمدی مدیر انجمن و خانم امیری مسئول دفتر پیوند مغز استخوان

ادامه مطلب ←