برچسب: اهدا عضو کرمانشاه

  • جانفشانی بانوی 47 ساله کرمانشاهی چند بیمار را نجات داد

    جانفشانی بانوی ۴۷ ساله کرمانشاهی چند بیمار را نجات داد

    معاون درمان دانشگاه گفت: با اهدا اعضا بانوی ۴۷ ساله کرمانشاهی چند بیمار نیازمند به زندگی بازگشتند. دکتر بهمن روشنی با بیان اینکه  مرحومه «فهیمه مرادی» در اثر مرگ مغزی برای پیوند اعضا به تهران منتقل شده بود گفت: با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده متوفی نسبت به اهدا اعضا بدن شامل ۲ کلیه و کبد این ایثارگر […]