در روز خانواده و تکریم بازنشتگان که دوازدهمین دور آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری در مجتمع آموزشی فرهنگی شهید باهنر کرمانشاه برگزار گردید از حاج حسین بیگلری ریس شوراي عالي بیماران خاص و صعب العلاج به عنوان “بازنشته قابل تقدیر استان” تقدیر بعمل آمد.

ادامه مطلب ←