طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه پروفسور حبیب اله خزائی به سمت معاونت آموزشی دانشگاه منصوب شد. دکتر خزائی که دارای فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب و پلی سومنوگرافی از دانشگاه هایدلبرگ آلمان است، فارغ التحصیل دکترای تخصصی در رشته اعصاب و روان (روانپزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۸۱ و پزشکی عمومی […]

ادامه مطلب ←