طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه دکتر بهمن روشنی به عنوان معاونت درمان دانشگاه منصوب شد. دکتر روشنی متولد ۱۳۴۲ می باشد که دوره دکترای عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سپری کرد و در سال ۱۳۷۶ در رشته تخصصی بیهوشی از این همین دانشگاه فارغ التحصیل شده است. از سوابق کاری وی […]

ادامه مطلب ←

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه دکتر محمد باقر شمسی به سمت رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه منصوب شد. دکتر شمسی که فارغ التحصیل رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران است دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطلب ←

طی حکمی از سوی دکتر محمودرضا مرادی سرپرست دانشگاه دکتر بابک صیاد بعنوان رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه منصوب شد. دکتر صیاد دارای مدرک دکترای تخصصی رشته بیماریهای عفونی است که در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فارغ التحصیل گردیده و مدرک پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه علوم پزشکی تهران […]

ادامه مطلب ←

طی حکمی از سوی پروفسور محمودرضا مرادی سرپرست دانشگاه ، پروفسور فرید نجفی به عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد. دکتر فرید نجفی دارای دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۷۲ می باشد که در سال ۱۳۸۶ موفق به اخذ دکترای تخصصی اپیدمیولوژی از دانشگاه بریزبین استرالیا شده […]

ادامه مطلب ←