طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر فیض اله منصوری به عنوان معاون اموراجتماعی دانشگاه منصوب شد.  دکتر منصوری متولد شهرستان هرسین و دانش آموخته دکترای پزشکی از دانشکده پزشکی کرمانشاه است که در سال ۷۰ -۶۹ بورد تخصصی خود را از دانشگاه تبریز اخذ و سپس دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را آغاز نمود. […]

ادامه مطلب ←