دیابت یک بیماری جدی است که در صورت عدم درمان به موقع می تواند عوارض جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در ادامه این مقاله تنها به تعدادی از عوارضی که عدم درمان به موقع دیابت ممکن است در پی داشته باشد، اشاره شده است. پای دیابتی این عارضه در نتیجه ی نوروپاتی دیابتی […]

ادامه مطلب ←

روزنامه باختر منتشر کرد: معمولاً بیماری دیابت بیشتر در افراد سالمند بروز می کند که متأسفانه نوع تغذیه امروزه نیز به گسترش این بیماری دامن زده است. اگرچه از سوی بیمه سلامت و سیستم پزشکی کشور برای کنترل دیابت قدم های موثری برداشته شده و داروهای مورد نیاز بیماران به راحتی و آسانی در دسترس […]

ادامه مطلب ←