طی حکمی از سوی پروفسور محمودرضا مرادی سرپرست دانشگاه ، پروفسور فرید نجفی به عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد. دکتر فرید نجفی دارای دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۷۲ می باشد که در سال ۱۳۸۶ موفق به اخذ دکترای تخصصی اپیدمیولوژی از دانشگاه بریزبین استرالیا شده […]

ادامه مطلب ←

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه پروفسور حبیب اله خزائی به سمت معاونت آموزشی دانشگاه منصوب شد. دکتر خزائی که دارای فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب و پلی سومنوگرافی از دانشگاه هایدلبرگ آلمان است، فارغ التحصیل دکترای تخصصی در رشته اعصاب و روان (روانپزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۸۱ و پزشکی عمومی […]

ادامه مطلب ←