برچسب: محله جعفرآباد

  • دومین شعبه ی کافه ی سلامت در محله جعفر آباد کرمانشاه افتتاح شد.

    کارشناسان ادارات مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت و مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه ، در مراسم افتتاحیه دومین شعبه ی کافه ی سلامت انجمن مددکاران اجتماعی ایران در محله جعفر آباد کرمانشاه شرکت کردند . مراسم افتتاحیه ی دومین شعبه ی کافه ی سلامت دراستان کرمانشاه ، تحت عنوان : کلینیک مددکاری اجتماعی […]