طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه دکتر بهمن روشنی به عنوان معاونت درمان دانشگاه منصوب شد. دکتر روشنی متولد ۱۳۴۲ می باشد که دوره دکترای عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سپری کرد و در سال ۱۳۷۶ در رشته تخصصی بیهوشی از این همین دانشگاه فارغ التحصیل شده است. از سوابق کاری وی […]

ادامه مطلب ←

به نقل از سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دکتر هوشنگ امیریان معاون درمان دانشگاه اجرای نظام مراقبت مرگ مادر و ترویج زایمان طبیعی در دفتر مامایی را از جمله موفقیت های این حوزه اعلام کرد و گفت: در بیمارستان های استان نزدیک ۴۷ درصد زایمان به روش سزارین است و طبق برنامه باید سالانه ۱۰ […]

ادامه مطلب ←