مراحل پیشرفت سرطان ریه

دو نوع اصلی سرطان ریه وجود دارد: سرطان ریه سلول های غیر کوچک و سرطان ریه سلول های کوچک. هر کدام از این سلول ها سیستم ویژه خود را دارند که طی فرآیندی تعیین می کند که چه سرطانی ایجاد شود.

طبقه بندی سلول ها به پزشکان کمک می کند تا بهترین روش های درمانی امکان پذیر را انتخاب کرده و مراحل بعدی را پیش بینی کنند.

مراحل سرطان ریه

هر دو نوع اصلی سرطان ریه دارای سیستم مرحله بندی ویژه خود هستند.

سرطان ریه سلول غیر کوچک

به گفته انجمن سرطان آمریکا (ACS)، سرطان سلول غیر کوچک ریه (NSCLC) حدود ۸۰ درصد موارد سرطان ریه را تشکیل می دهد. سه زیرگروه اصلی NSCLC ،عبارتند از:

آدنوکارسینوما (Adenocarcinoma). چهل درصد از موارد این نوع سرطان ریه را تشکیل می دهد و معمولا در قسمت های بیرونی ریه دیده می شوند. این امر منجر به رشد کندترسلول های تومور نسبت دو زیر گروه دیگر می شود، بنابراین شانس ببشتری در بر داشت تومور قبل از گسترش آن وجود دارد.

کارسینوم سلولا  سنگفرشی(Squamous). حدود ۳۰-۲۵ درصد از این نوع سرطان ریه را تشکیل می دهد و از سلول هایی که در داخل راه های هوایی ریه وجود دارند رشد می کنند. کارسینوم سلول سنگفرشی معمولا در مرکز ریه دیده می شوند.

کارسینوم سلول های بزرگ(Large).  ۱۰-۱۵ درصد از این نوع سرطان ریه را تشکیل می دهد. می توان آن را در هر بخشی از ریه مشاهده کرد و سریع تر از زیرگروه های دیگر رشد می کنند.

برای طبق بندیNSCLC  اغلب از سیستم TNM استفاده می شود:

-T اندازه و محل تومور.

-N تعداد غدد لنفاوی مجاور که درگیر شده اند.

-M متاستاز، یا تا چه حد سرطان گسترش یافته است.

پزشکان با استفاده از ترکیبی از T، N، M و نمرات، می توانند NSCLC را به چهار مرحله مختلف طبقه بندی کنند:

مرحله اول:  زمانی که تومور در یک ریه قرار دارد و به غدد لنفاوی یا اندامهای دورتر سرایت نمی کند.

مرحله دوم: سرطان به غدد لنفاوی داخل ریه گسترش یافته است، اما به هر اندام های دورتر سرایت نمی کند.

مرحله سوم: سرطان به غدد لنفاوی در مرکز قفسه سینه گسترش یافته ، اما به اندامهای دورتر سرایت نمی کند.

مرحله ۳A، سرطان به سمت مخالف بدن گسترش نیافته است.

مرحله ۳B، تومور به گره های لنفاوی ریه مخالف پخش شده، و در بالاتر از استخوان ترقوه به سمت گلو و گردن پیشرفت کرده است.

مرحله چهارم هنگامی که سرطان در بدن پخش شده است.

پیش بینی درصد افرادی که پس از تشخیص بیماری تا ۵ سال زندگی می کنند. نرخ بقا زیر از مقاله به چاپ رسیده در  مجله ” Biochimica et Biophysica Acta” سال ۲۰۱۵ بدست آمده است:

  • مرحله اول: ۶۰ تا ۸۰ درصد

  • مرحله دوم: ۳۰ تا ۵۰ درصد

  • مرحله قابل درمان ۳a: 10 تا ۱۵ درصد

  • مرحله غیر قابل درمان ۳a: 2 تا ۵ درصد

  • مرحله ۳b: 3 تا ۷ درصد

  • مرحله چهارم: ۱ درصد

سرطان ریه سلول های کوچک

سرطان ریه سلول کوچک (SCLC) حدود ۱۵ درصد از کل موارد سرطان ریه را تشکیل می دهد. رایج ترین سیستم مرحله بندی (SCLC) بیماری را به دو دسته نقسیم می کند:

مرحله محدود: زمانی که سرطان فقط در یک طرف قفسه سینه وجود دارد.

مرحله گسترش: هنگامی که سرطان به طرف مقابل از بدن گسترش می یابد.

این نوع سرطان ریه به سرعت رشد و گسترش می یابد و درمان آن مشکل است. به طور کلی در مورد ۵ تا ۱۰ درصد میزان بقای ۵ سال است. سرطان در مرحله محدود نسبت به مرحله گسترش یافته چشم انداز درمان بهتری دارد.

مترجم: مهسا امام پور

منبع: سایت بنیاد امور بیماری های خاص


توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 4 =