بازدید آقای شهبازی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت و آقای بیگلری رئیس شورای عالی بیماران خاص کرمانشاه از فعالیتهای درحال انجام جهت درمان بیماران بستری شده کرونایی

بازدید آقای شهبازی مدیرعامل مجمع خیرین سلامت و آقای بیگلری رئیس شورای عالی بیماران خاص کرمانشاه از فعالیتهای درحال انجام جهت درمان بیماران بستری شده کرونایی توسط دکتر پاینده رئیس بخش پیوند مغزاستخوان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
ودکترکامران منصوری رئیس مرکزتحقیقات بیولوژی پزشکی

دراین بازدید توضیحاتی توسط آقایان دکترپاینده رئیس بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان امام رضاع.ودکترکامران منصوری رئیس مرکزتحقیقات بیولوژی پزشکی درخصوص فعالیتهای درحال انجام جهت درمان بیماران بستری شده کرونایی ازطریق تهیه وتزریق سلولهای بنیادی ونیازهاومشکلات آنان، داده شدومقررشدپیگیریهایی توسط مجمع خیرین سلامت و دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه انجام شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما میتوانید از تگ های و خصیصه های HTML استفاده نمایید

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

چهار × 4 =